Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät
Kesken Määräaika: 31.12.2030Kesken Määräaika: 31.12.2030

Keravan Energian tavoitteena on testata synteettisen metaanin tuottamista Keravan biovoimalaitoksen yhteydessä. Synteettinen metaani on hiilineutraali polttoaine, jota voidaan käyttää liikenteessä ja energiantuotannossa. Polttoaine valmistetaan biovoimalaitoksen savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista sekä hiilineutraalilla sähköllä tuotetusta vedystä. Tavoitteena on aloittaa synteettisen metaanin kaupallinen tuotanto vuoden 2024 aikana.

Kesken Määräaika: 31.12.2024

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Keravan Energia


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet