Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Pyörätelineiden määrän ja laadun kehittäminen.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2024

Suunnitellaan pyöräilyn viitoitusta. Kehitetään reittejä uusille asuinalueille jatkuvasti asemakaavoituksen yhteydessä. Panostetaan väylien kunnossapitoon.

Kesken Määräaika: 31.08.2022

Varmistetaan kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä riittävät ja turvalliset pyöräpysäköintimahdollisuudet sekä suihku- ja pukuhuonetilat. Määritetään kaupungin sähköpyörien latauspisteet.

Kesken Määräaika: 31.12.2024Kesken Määräaika: 30.06.2022

Selvitettään uusien runkolukittavien pyörätelineiden hankintaa. Yhteistyöhön koitetaan saada mukaan Keravalla toimivia yrityksiä.

Kesken Määräaika: 31.10.2022

Toimenpiteen mittarit 6 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Infrapalveluiden vastuualue


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet