Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Pyöräilyn viitoituksen suunnittelu. Reittien kehittäminen uusille asuinalueille. Tämän osalta jatkuvaa kehitystä asemakaavoituksen yhteydessä. Kunnossapitoon panostaminen.

Kesken Määräaika: 31.08.2022

Katoksellisten sekä runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen: - keskusta, asemanseutu, tärkeimmille bussipysäkeille. Asemanseudulla kiinnitetään huomiota pyöräpaikkojen etäisyyteen asemasta.

Kesken Määräaika: 30.09.2022


Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Infrapalveluiden vastuualue


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet