Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Otetaan energiatehokkuus ja vähähiilisyys huomioon osana hankintakriteereitä.

Kesken Määräaika: 31.12.2022Kesken Määräaika: 31.12.2021

Toimenpiteen mittarit 2 kpl
Katso mittarin tiedot


Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Hallintopalveluiden vastuualue

Kiinteistöpalveluiden vastuualue


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet