Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Energialaskutuksen kohdistaminen yksiköille niin, että se kannustaa säästötoimenpiteisiin.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2024Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2024

Kehitystyö tehdään palveluverkkosuunnitelman pohjalta. Mietitään toimintamallit kiinteistökohtaisesti (siivous, vahtimestaripalvelut, käyttäjien reitit kiinteistössä, lukitusjärjestelmät jne.).

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2025

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kiinteistöpalveluiden vastuualue

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet