Toimenpiteen otsikko

 

Toimenpiteen kuvaus.

Tehtävät


Varmistetaan hankkeissa käyttäjien mahdollisuus nähdä kiinteistön energiankäyttö ja uusiutuvan energian tuotanto esim. infotaulujen kautta.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2025Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2025

Suunnitellaan ja haetaan rahoitus energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon visualisointiin infotelevisioiden kautta.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2022

Selvitetään mahdollisuudet jakaa energiansäästöstä saata hyöty puoliksi kaupungin ja kiinteistön käyttäjän kesken (esim. koulu).

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2022

Tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen säännöllisesti esim. energiansäästöviikolla lokakuussa.

Ei aloitettu Määräaika: 31.12.2022

Toimenpiteen mittarit 1 kpl
Katso mittarin tiedot

Teema ja aihealue

Aihealue

Vastuuorganisaatiot

Kiinteistöpalveluiden vastuualue

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Kaupunginjohtajan esikunnan toimiala


Vaikutus
vaikutus

Eteneminen
Eteneminen

Päästöluokka
Päästöluokka

Budjetti
Budjetti

Kustannustoteuma
Kustannustoteuma

Viimeisin päivitys
1.1.2021
 
 
 


Mittarit

Toimenpiteeseen liittyvät mittarit

Tehtävät

Vastuuhenkilöt

Investointiosuudet