Keravan ympäristövahti

Päästöjakauma
Päästöjen kehitys

Tavoitteena vaikuttava ja taloudellisesti kestävä ilmastotyö

Keväällä 2021 hyväksytyssä Keravan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa on ensimmäistä kertaa asetettu Keravan ilmastotyölle tavoite ja määritetty tavoitetta vastaavat, päästövaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Kaupungin tavoitteena on vähentää 60 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ja sään ääri-ilmiöt ovat voimistuneet ja yleistyneet, joten Keravalla halutaan saada aikaan konkreettisia ilmastotekoja. Ympäristövahdin avulla kaupunkilaiset pystyvät seuraamaan Keravan ilmastotyön toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttamaan toimenpiteiden toteuttamiseen. Ilmastotyötä tehdään nyt ja tulevaisuudessa yhdessä – kaikkien panos on merkittävä.


Mitä kaupungissa tehdään parhaillaan tavoitteiden eteen?

Teemat

 

Energiankäytön muutokset

Samalla kun korvaamme fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvalla energialla, meidän tulee tehostaa ja vähentää energian käyttöä. Suurimmat muutokset saada aikaiseksi rakennusten lämmittämiseen ja liikkumisen muutoksiin liittyen.

Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne

Liikenteen päästöt ovat Keravalla pian rakennusten lämmittämistä suurempi kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Liikkumisen tarpeen vähentäminen sekä ajoneuvojen käyttövoiman muutokset vähentävät myös kasvihuonekaasupäästöjä.

Hiilineutraali energiantuotanto

Olemme tottuneet tuottamaan tarvitsemamme energian fossiilisilla polttoaineilla, kuten kivihiilellä, öljyllä tai maakaasulla, jotka aiheuttavat päästöjä. Nämä päästölähteet pitää pystyä korvaamaan päästöttömillä ja uusiutuvilla energialähteillä kuten aurinkoenergialla, tuuli- ja vesivoimalla tai maalämmöllä.

Kestävän muutoksen mahdollistaminen ja yhteistyö

Muutosta ei tee kukaan toimija yksin vaan tarvitsemme kaikkien panosta. Me kaupungilla tuomme ilmastotietoa lähemmäs kaupunkilaisia ja autamme eri ryhmiä ymmärtämään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia omalta osaltaan.

Uusimmat kommentit

Taloyhtiöiden energiaremottien ja energiatehokkuustoimien edistäminen
Mitä energiansäästötoimenpiteitä meidän taloyhtiössä voisi tehdä?
-Ari P. 1.12.2021
Ilmastokasvatus, ekososiaalinen sivistys
Olisi kiva tietää kuinka paljon energiaa meidän koulussa kuluu
-Janna 1.12.2021
Toimenpiteet

Toimenpiteet

Mittarit

Mittarit

Tietoa palvelusta

Tietoa palvelusta